Køb et ungdomskort


Køb et Ungdomskort

Kortet koster 100 kr. for 2020

Ungdomskortet er for unge under 16 år kortet giver adgang til at bruge Hallen i ledige timer, det vil sige timer hvor Boldklubben, Gymnastik- og Ungdomsforeningen eller private ikke har lejet Hallen, er der flere med ungdomskort eller familekort deles man pænt om banerne. Når man er færdig med at bruge Hallen ryder man op efter sig.
Kommer der andre der har lejet hallen rydder man op og forlader banerne.

Bestilles ved Peter Carlsson 60235445