Retningslinjer for Aktivitetscenter i Sdr. Hygum

Retningslinjer for Aktivitetscenter i Sdr. Hygum

Retningslinjer for Aktivitetscenter i Sdr. Hygum

8-6-2020

Vi vil gerne byde jer alle velkommen tilbage til vores aktivitetscenter, hvor der er nye regler nedskrevet for at vi overholder retningslinjerne over for sundhedsstyrelsen omkring COVID 19

Aktivitetscenteret lukker dagligt kl. 21 p.g.a rengøring.

 1. Det betyder at der kun er adgang til centeret for dem, der har et gyldigt nøglekort.
 2. Alle skal bruge nøglekort når de går ind i centeret, også selv om I kommer flere på en gang.
 3. Der er ikke tilladt at have gæster med i centeret
 4. Håndsprit skal bruges ved ankomst, Sprit dispensere er opsat ved hver indgang.
 5. Brug venligst håndsprit igen når du forlader centeret.
 6. Det er kun indgangen mod vest der er nøglekortlæser, derfor er kun den indgang åben.
 7. Omklædning ser vi gerne sker hjemmefra.
 8. Det er på eget ansvar at overholde afstandsreglerne.

Brug af Motionscenter, Vis hensyn til hinanden.

 1. Hold afstand.
 2. Er 1 maskine i brug skal der være 1 maskine imellem som ikke bruges.
 3. Hold min. 1 meters afstand når i går forbi dem der bruger maskinerne.
 4. Maskinerne SKAL aftørres hver gang en maskine forlades.
 5. Brug de servietter der står i spandene i centeret, eller den sprit som er til rådighed.
 6. Medbring gerne egne bolde og liggeunderlag 

Brug af hallen

For at få adgang til hallen, skal det godkendes af Erik Jørgensen. Det betyder jer der har familie kort, skal kontakte Erik for at få et adgangskort.

 1.  Efter brug af aktivitetscenterets materiale, skal det tørres af når det er sat på plads.
 2. Der vil være engangsservietter til rådighed til aftørring.
 3. Der skal ryddes opefter jer, så andre ikke skal røre ved noget der ligger rundt i hallen.

Brug af omklædningsrum

 1. Vi ser helst omklædning hjemmefra
 2. Hold afstand minimum 1 m fra hinanden, også ved bad
 3. Det er eget ansvar at afstandskrav overholdes

Vigtigt!  Alle har pligt til at hjælpe med at reglerne overholdes, ønsker man ikke at være en del af disse forpligtelser er I ikke velkommen i centeret. Alle der bruger centeret har pligt til at hjælpe hinanden med at overholde retningslinjerne. Skulle der være en enkelt der ikke ønsker at overholde retningsreglerne bedes det indberettes til Erik Jørgensen, som så vil tage affære. Og jeg vil ofte komme på tilsyn.

Alle spørgsmål og idéer bedes stilet til Erik Jørgensen på 51838814 eller elj@lovfelt.dk, og jeg vil følge op hurtigst muligt. 

Jeg håber I vil for nogle gode timer i vi vores dejlige center, under de skrappe retningslinjer.

Reglerne vil blive opdateret løbende, derfor god ide at se om der er ændringer inden I går op i centeret

Med venlig Hilsen

Bestyrelsen

Erik Jørgensen

51838814

Ingen kommentarer

Tilføj din kommentar