Køb et Familiekort

Køb et Familiekort

Kortet koster 500 kr. for 2020

Familiekortet er for familiemedlemmer boende på den adresse kortet er tegnet til, kortet giver adgang til at bruge Hallen i ledige timer, det vil sige timer hvor Boldklubben, Gymnastik- og Ungdomsforeningen eller private ikke har lejet Hallen, er der flere med ungdomskort eller familekort deles man pænt om banerne, når man er færdig med at bruge Hallen rydder man op efter sig.
Kommer der andre der har lejet hallen ryder man op og forlader banerne.

Bestilles ved Erik Jørgensen 51838814