Velkommen til Sdr. Hygum aktivitetscenter

SDR. HYGUM SKAL VÆRE ET STED MAN VÆLGER FOR AT LEVE ET AKTIVT LIV, OGSÅ NÅR MAN BLIVER ÆLDRE

Sdr. Hygum aktivitetscenter er et forholdsvis lille aktivitetscenter med et bredt spektre af sportsgrene; Badminton, Yoga, fodbold, gymnastik, motionscenter og andre sportsgrene, som benyttes aktivt af de lokale, men også folk der kommer længere væk fra. Derudover er aktivitetscenterets formål også at være et samlingssted for lokalbefolkningen, skabe velvære og socialt samvær i et aktivt center.

Dette styrkes ved flere årlige fællesarrangementer samt planlagte aktiviteter af andre lokale foreninger.

Aktivitetscenteret drives af en frivillig bestyrelse på 7 medlemmer https://aktivitetscenteret.nu/bestyrelsen/